Mijn algemene toegevoegde waarde bestaat uit een rustige organisatie, echte gastgerichtheid, een hoge kwaliteit in gast tevredenheid, betrokken medewerkers, een hogere omzet en lagere kosten.

Ik combineer graag mijn uitgebreide ervaring op de werkvloer met visie en analytische achtergrond. Hierdoor weet ik strategische doelen te vertalen naar de dagelijkse wereld van medewerkers. Ik weet wat medewerkers drijft en heb hen weten te motiveren om, vaak in uitdagende omstandigheden, weerstand te overkomen en te groeien in hun functie.

Ik heb het altijd een leuke uitdaging gevonden om de kwaliteit op een hoger niveau te krijgen en teams tevredener & effectiever. Daarmee haal ik aantoonbaar goede resultaten, zeker ook op het gebied van bedrijfsresultaat.

Horeca Concept & implementatie

Meer

Verdubbeling afdelingsomzet

Meer

HouseKeeping

Meer

Verhoging
gast tevredenheid

Meer

Vergroting bedrijfsresultaat

Meer

Crisis Management Afdeling

Meer

Herstructurering
Technische Dienst

Meer

Vergroting medewerker binding

Meer

Implementatie communicatie structuur

Meer

Verhoging ADR

Meer

Implementatie nieuwe bedrijfssoftware

Meer

Reviewmanagement

Meer

Opzetten local sales

Meer

Gutentor Advanced Text

Herstructurering Technische Dienst
Door een juiste, kritische analyse van de Technische Dienst de kwaliteitscores significant verbeterd, alsmede de medewerker tevredenheid en kosten gereduceerd.

Na analyse van en in samenspraak met de Technische Dienst de prioriteiten stelling en werkroosters aangepast. Tevens een communicatie structuur geimplementeerd.

Hierdoor zijn de kwaliteits scores die beinvloed worden door het onderhoudsniveau verbeterd van een 5,3 naar een 7,6. De tevredenheid van de medewerkers Technische Dienst en hun collega’s is hierdoor verbeterd. Door verantwoordelijkheden bij de juiste partijen te leggen zijn de kosten van technisch onderhoud met 20% gedaald.

Verhoging Gasttevredenheid
Door een analyse van de het perspectief van de gast, de beleving van het team en de mogelijkheden van de organisatie, heb ik meerdere malen op rij de kwaliteitscore weten te verhogen van onder een 7 naar boven de 8. Blije gasten, enthousiaste medewerkers en met een positieve invloed op omzet en kosten.

Verdubbeling afdelingsomzet
Door een integrale blik op de uitdagingen van een afdeling, de juiste prioriteiten stelling, drive, team ontwikkeling en sales activiteiten hebben we binnen 7 maanden de omzet van een bedrijfsonderdeel weten te verdubbelen.

Bedrijfsresultaat
Omzet verhogingen van 10% en 20% behaald, in combinatie met kosten reducties tussen 15% en 20%.

Vergroting medewerker binding
Verloop met 30% terug gebracht, personeelskosten met 15% verminderd
Door aantrekkelijk werkgeverschap zochten potentiele kandidaten op eigen initiatief contact.

Implementatie communicatie structuur
Tijdens een quicscan kwam naar voren dat de medewerkers behoefte hadden aan communicatie. Zowel onderling als vanuit het management.

Met de invoer van kleinschalige, laagrempelige, overleg momenten is de communicatie verbeterd, de dienstverlening naar de gasten verbeterd, zijn de onderlinge frustraties afgenomen en is de effectiviteit vergroot.

Verhoging ADR
Door yield management en kwaliteitsverbeteringen ADR stijgingen tussen de €5 en €10 gerealiseerd.

Implementatie nieuwe bedrijfssoftware
Analyse van organisatie, strategie, behoeftes en processen.
Keuzes, bedrijfsvoering, implementatie, trainingen, migratie.

Review Management
Beantwoorden gasten reviews. Analyse gasten reviews.
Aanbevelingen naar aanleiding van gasten reviews en analyse van de organisatie.
Opzetten review management binnen het eigen team. Coaching medewerkers.

Opzetten Local sales
Identificatie van potentiele markten. Actieve benadering prospects. Initiatief tot locale sales evenementen. Vergroting lokale bekendheid. Local sales verdievoudigd.

Afdeling terug op de rails krijgen

Snelle inventarisatie van knelpunten en prioriteiten. Coaching en Leiding aan Medewerkers. Organisatie en werkmethodes.

HouseKeeping

Herinrichten en directe ccapaciteits vergroting van gehele Huishoudelijke afdeling binnen een groot hotel met hoge vraag. Kosten reductie, Kwaliteitsverhoging, productie verhoging, reductie in verloop, besteniging bedrijfsprocessen.

Horeca bedrijf

Transitie Horeca bedrijf binnen een Leisure organisatie van een kleinschalig snackbar georiënteerd concept naar een solide organiatie met een kwalitatief goed aanbod, goede service en capaciteit tot het faciliteren van grote evenementen. Verhoging winstgevendheid. Vers bereide producten, Schaalbare bufetten, Integratie uitstraling & beleving, verandering van leveranciers, verhoging gastgerichtheid, Leiderschap & organisatie.